Geschiedenis

Het verschijnsel Carnaval laat zich op velerlei wijzen beschrijven. Vanuit het standpunt van degenen die het organiseren, van degenen die het ondergaan of van de buitenstaanders die het voorbij zien komen. In deze terugblik op 50 jaar "Algemene Hulster Carnavals Vereniging De Vossen" spelen vooral degenen die het georganiseerd hebben een rol en gaan we ervan uit dat er geen buitenstaanders zijn. Immers "Algemeen" wil zeggen dat een ieder aan het carnaval mee kan doen en mee zou moeten doen. Daarvoor is het Hulster carnaval bedoeld!!


Tot nu toe hebben 11 Prinsen de scepter gedragen.