Club van 111

De “Club van 111”

De “Club van 111” is een gestaag groeiende groep van Carnavalsvierders, die de Stichting A.H.C.”De Vossen” financieel steunt bij het organiseren van het Hulster Carnaval. En dat is geen verkeerde gedachte, immers, de organisatie van het Grote Feest kost jaarlijks tienduizenden euro’s! Voor het bijeenbrengen van dit geld is de donatie van de leden van de “Club van 111” van eminent belang. Anders gezegd, zonder deze bijdrage zou het Carnaval in het Vossenrijk niet de allure hebben, die het thans heeft. Samen vormen deze club van 111 leden de grootste sponsor van het carnaval.

Voor komend seizoen willen we de kiel om de toren vernieuwen. Experts zeggen dat de 'oude' versleten is. Deze operatie kost enorm veel geld. Maar de kiel is wel beeldbepalend #inulst tijdens de carnaval. En dus onmisbaar naar onze mening. Door lid te worden van de Club van 111 draagt u ook bij aan dit beeld.

Voor het bedrag van € 66,66 bent u tegenwoordig al lid van de club van 111.  U krijgt er behalve een perfect georganiseerd carnavalsfeest nog meer voor terug! Zo kan u onder meer in de voorverkoop kaarten van het Ulster buutreednersfestival bestellen, gratis oliebollen, en wordt u uitgenodigd voor bij vele de belangrijkste carnavaleske evenementen. Een van deze evenementen is bijvoorbeeld, de Prinsenreceptie, die op Carnavalszondag plaatsvindt in het stadhuis van Hulst. Bij deze gelegenheid ontvangt u een fraaie aandenken en een onderscheiding.

Ja, u begrijpt het al, echte Ulster Carnavalsvierders zijn lid van de “Club van 111”!

Hoe wordt u lid?

Meld u per E-mail aan bij club111@ahcdevossen.nl met opgave van uw naam en adres, dan ontvangt u van ons bericht.

Ook verhuisberichten kunt u via hetzelfde mail adres aan ons doorgeven.